• Brugerdreven Innovation

    På denne blog, vil vi løbende uploade videoer, billeder og beskrivelser af de forskellige metoder som Egmont Højskolens Living Lab har anvendt i de innovative processer. Vi kan altså tilbyde en række velafprøvede koncepter i alle faser af innovationsprocessen.

Prototypetest – Den antropologiske tilgang


Crash-test i virkelighedens verden
Firmaet Aabentoft har udviklet en handicaptilgængelig controller til Play Station 3, som blev sendt til test i Egmont Højskolens Living Lab. Controlleren giver el-kørestolsbrugere med nedsat funktionsevne muligheden for at spille PS3-spil på lige fod med andre.
Idéen til controlleren blev undfanget af muskelsvindleren og daværende elev på faget “Den innovative bruger”, Casper Søgaard i forbindelse med holdets virksomhedsbesøg hos Aabentoft i november 2008.

Egmont Højskolen holder kontakten med tidligere elever på “Den innovative bruger” ved lige. Derfor havde vi i forbindelse med denne prototypetest muligheden for at outsource testforløbet til 3 tidligere elever, som bor dør om dør i et handicapvenligt lejlighedskompleks i Århus.

Testpersonerne fik udleveret en drejebog for forløbet og blev udstyret med lomme-videokameraer, som de brugte i testperioden til at lave en videodagbog med løbende kommentarer til og vurderinger af prototypen.
Som afslutning på testforløbet blev testpersonernes evaluering videofilmet.

Se også prototypetest af den omni directionelle kørestol samt Cura Innovations badeværelse.

Advertisement

Prototypetest: Crash-test af el-kørestol med “omni directional wheels”


Jamen – den kører jo sidelæns!
Denne video er optaget i forbindelse med en testkørsel af en kørestol med såkaldt “omni directional wheels” – hjul som gør det muligt for elkørestolsbrugere at bevæge sig uafhængigt i alle retninger. Ikke noget med 2-3-4-5-6-punktvendinger, som ellers er eneste mulighed, når en el-kørestolsbruger skal navigere rundt.
Kørestolen er udviklet af ingeniørstuderende på VIA University College i Horsens.

Egmont Højskolens Innovative Brugere stillede sig beredvilligt til rådighed som testkørere af kørestolen
Der er, som det tydeligt fremgår af billederne, tale om en MEGET tidlig prototype.
I Egmont Højskolens hal var der til seancen opstillet en testkørselbane, som forskellige testkørere prøvede kræfter med.

Se også prototypetest af Cura Innovations badeværelse og Aabentofts PS3 controller.

Mobile Probes: Prototypetest af Cura Innovations badeværelsesmoduler

Mobile probes – En antropolog i lommen?
Har du en færdig eller næste færdig ydelse eller et produkt, så giv dib-lab en forsmag på det, og vi vil til gengæld integrere din ydelse eller produkt i vores dagligdag.

I løbet af test-perioden opsamler vi alle idéer, behov og spontane glædesudbrud i vores mobile probes-system, som er et system og en metode til at lave brugerresearch og inddrage brugere i innovationprocessen (se mere på www.mobileprobes.dk). Efter fuldendt test får du et katalog med forbedringsforslag, rygklap til de gode idéer og et idékatalog med afledte idéer.

På disse billeder kan du se et eksempel på en prototypetest, hvor mobile probes-metoden er i brug. Brugerne opfordres på såkaldte Yellow Arrows til – via deres mobiltelefon – at MMS’e billeder eller skrive SMS’er med deres spontane kommentarer til produktet.
Metoden åbner muligheden for at brugerne under brug kan give øjeblikkelig feedback på produktet.

Metoden mobile probes bruges desuden af private virksomheder. På www.mobileprobes.dk kan du i en video høre hvordan Movia har brugt metoden.

Prototypetest har også været foretaget i forbindelse med den omni direktionelle kørestol og Aabentofts PS3 controllere.

Lead User – Brugernes hjemmelavede og modificerede hjælpemidler

Hverdagens autodidakte eksperter
Besøg Egmont Højskolens Living Lab og få masser af inspiration til nye hjælpemidler og tilretning/modificering af eksisterende hjælpemidler ved at observere vores elevers hjemmelavede innovative løsninger.

Hvis et hjælpemiddel ikke eksisterer, opfinder brugerne det selv! Hvis et eksisterende hjælpemiddel ikke fungerer optimalt modificerer brugerne det selv!

Observation: Tour de Egmont – Det mobile idéværksted


Walk-and-talk-and-innovate!
Egmont Højskolens innovative brugere inviterede to firmaer til at deltage i en rundvisning på højskolen, hvor eleverne efter eget valg havde forberedt nogle fokuspunkter – ting, situationer, hjælpemidler – som de oplevede besværlige, umulige eller uhensigtsmæssige i dagligdagen.

Efter elevernes individuelle præsentationer af fokuspunkter, blev der "on the spot" idégeneret i innovativt fællesskab med firmaerne.

Resultatet blev en masse gode idéer til nye produkter, modificering/forbedring af eksisterende produkter

Tilgængelighedspolitiet – På patrulje i Århus C


Brugerne rykker ud!
Har du ikke lyst eller lejlighed til at afprøve dine ydelser i Egmont Højskolens Living Lab, så rykker vore Tilgængelighedspoliti gerne ud til nær og fjer.

Klædt i komplet politiuniform og udstyret med knipler og en løstsiddende bødeblok tjekker vi handicaptilgængeligheden, uddeler advarsler og gode råd i dit nærmiljø.

Bemærk! Tilgængelighedspoltitiet er berygtet for deres politibrutalitet!

Denne video viser Tilgængelighedspolitiets patruljekørsel på en helt almindelig dag i Århus Centrum.

Workshop på brugernes præmisser

Hvordan laver man bedst muligt workshops, der udnytter det kreative potentiale og forskelligheden hos handicappede studerende, hjælpere, ingeniører og virksomhedsfolk?

I efteråret 2008 eksperimenterede Egmont Højskolen og VIAs ideværksted med at udvikle en succesfuld model for tværfaglige workshops på brugernes præmisser. Målet var at få det optimale ud af brugerne og samtidig ende op med resultater med forretningsmæssig relevans.

Udgangspunkt i brugernes behov

Der findes utallige eksempler på produkter, der er udviklet og markedsført ganske enkelt fordi det har været teknologisk muligt. Sådanne løsninger er meget passende beskrevet som “technology looking for a solution”.

For at komme den tendens til liv, besluttede vi at tage udgangspunkt i brugernes daglige behov. I praksis bad vi eleverne fra “den innovative bruger” på Egmont Højskolen om at videofilme dagligdags-problemer og -behov. Resultatet blev seks videoer, der indfanger forskellige behov som de opleves af brugerne. Videoerne kan ses her:

Spørgsmålet var så, om vi kunne matche behovene med de teknologiske muligheder og skabe meningsfyldte teknologiske løsninger?

En anderledes dag i helt nye rammer
Studerende, hjælpere og undervisere fra Egmont Højskolen mødtes med ingeniørstuderende fra VIA University College og private hjælpemiddelvirksomheder i Idéværkstedet på VIA i Horsens .
Formålet var at generere og udvikle idéer og løsninger til nye og bedre hjælpemidler, som løser nogle af de konkrete behov brugerne havde identificeret.

Workshoppen indledtes med en fælles fremvisning af de seks behovs-film, hvorefter deltagerne i tværfaglige grupper først genererede et hav af ideer, dernæst udviklede videre på hinandens ideer inden tiden kom til at luge ud og finde de ideer med størst potentiale. Undervejs blev der diskuteret lystigt, kørestolsejere blev smidt ud af deres stole og løsningsforslag blev forsøgt illustreret med alt fra fægtende arm, papir mock-ups og bank i bordet.

Tværfaglig hands-on idéudvkling

Tværfaglig hands-on idéudvkling

Hvorfor kan en muskelsvindler ikke spille Playstation?

Den sidste del af dagen gik med, at deltagerne skulle lave en detaljeret beskrivelse af og visualisere én af de godt og vel 60 ideer som var blevet genereret i workshoppens første fase. Beskrivelserne blev lavet stringent ud fra en fast skabelon i mindmanager. Et eksempel kan ses her:

Nintendo Vii Fit Pit - Det levende joystick

Eksempler på visualisering af udvalgte ideer:

Kørestolsplatform med wii board

Kørestolsplatform med wii board

wii platform til maling

Wii platformen interfacet med robotarm til maling

Som afrunding på workshoppen, præsenterede alle grupperne deres arbejde med en efterfølgende Q&A-sessions.

Efterfølgende har VIA dokumenteret det samlede workshop-forløb i en digital rapport, som både virksomheder og øvrige deltagere har fået med under armen.

I de kommende faser af innovationsprocessen, skal platformen prototypes af ingeniør-studerende på VIA i Horsens og herefter hurtigst muligt tilbage i test på det levende laboratorium som er Egmont Højskolen.